Emtor – Autoryzowany przedstawiciel ASTI Mobile Robotics

Q & A

Wózki autonomiczne AGV / AMR mają największe uzasadnienie w procesach logistycznych charakteryzujących się powtarzalnością, ciągłością i określoną wydajnością. W dużym więc uproszczeniu warto automatyzować procesy transportu ładunków „z punktu A do punktu B”, gdzie autonomiczną maszyną  możemy zastąpić tradycyjny wózek widłowy czy pociąg logistyczny z operatorem. W strefach działania wózków autonomicznych należy zredukować lub zupełnie wyeliminować ruch pozostałych wózków czy pracowników, by możliwie jak najmniej ingerować w trasy przejazdów AGV / AMR i nie zaburzać założonych kadencji.  Inwestycja w AGV może też być uzasadnionym rozwiązaniem dla firm borykających się z dostępnością pracowników – operatorów wózków widłowych, np. w obszarach koncentracji firm produkcyjnych (strefy ekonomiczne), gdzie konkurencja  w pozyskaniu pracownika jest wysoka. Oczywiście pamiętać należy tu również o technicznych możliwościach aplikacji AGV.

Obszary zastosowań wózków autonomicznych są bardzo szerokie, a zmieniająca się rzeczywistość  ciągle dostarcza nowych bodźców do implementacji AGV / AMR. Przykładem może być chociażby epidemia COVID-19, której efektem był wysyp różnego rodzaju pojazdów autonomicznych wyposażonych w sprzęt do dezynfekcji przestrzeni szpitalnych  i budynków użyteczności społecznej. Technika wózków autonomicznych nie jest nowością na rynku i najwięcej wdrożeń jest w sektorze motoryzacyjnym i branżami powiązanymi z tym sektorem.

W ostatnich latach gwałtowny wzrost zainteresowania pojazdami AGV / AMR pojawił się w  E-commerce i handlu detalicznym, gdzie w jednej lokalizacji centrum dystrybucyjnego pracuje niejednokrotnie kilka tysięcy autonomicznych robotów mobilnych.  Typowe wózki widłowe automatyczne  to obszar zainteresowania głównie firm produkcyjnych i logistycznych, gdzie mamy do czynienia z mniej lub bardziej typowym ładunkiem na standaryzowanym nośniku – np. europalecie.

Wózki autonomiczne zdecydowanie nie są rozwiązaniem „dla każdego”, istnieje szereg przeszkód które ograniczają lub uniemożliwiają implementację rozwiązań tego typu.  Najczęściej spotykane bariery wiążą się z fizycznymi uwarunkowaniami  obszaru, gdzie infrastruktura powstała często wiele lat wcześniej i nie była projektowana pod wymogi wózków AGV. Mówimy tu np. o zbyt ciasnych korytarzach pracy dla wózków autonomicznych, złej jakości posadzce, elementach konstrukcyjnych budynków uniemożliwiających pracę.  Nie bez znaczenia są również warunki typu temperatura w danym obszarze, zapylenie, intensywny ruch pojazdów z floty transportu wewnątrzzakładowego.  Część negatywnych czynników i przeszkód do aplikacji AGV można oczywiście wyeliminować – np. naprawić posadzkę, zmodyfikować  korytarze pracy itp., to są jednak dodatkowe obciążenia finansowe mające wpływ na budżet projektu AGV i czas zwrotu z inwestycji.

Wdrożenie wózków AGV/AMR może być sporym obciążeniem dla budżetów firm, dlatego nie można rozpatrywać takiego projektu jako doraźny wydatek, ale bardziej jako długoletnia inwestycja powiązana z innymi aktywnościami optymalizacji procesów logistycznych w firmie. Kalkulując opłacalność takiego wdrożenia, klienci najczęściej biorą pod uwagę aktualne koszty danej operacji logistycznej i porównują z ceną projektu AGV, uzyskując przestrzeń czasową po zakończeniu której wydatki na projekt mają szansę być zamortyzowane. Taka metodologa da nam oczywiście pewną orientację w kwestii zwrotu z inwestycji i określenia opłacalności, ale z pewnością nie będzie to wynik stuprocentowo poprawny. Jest wiele zmiennych które mogą zaistnieć już w fazie funkcjonowania projektu i które mogą mieć znaczący wpływ na szybkość zwrotu z inwestycji. Z doświadczenia wiemy, że wdrożenie wózków AGV/AMR przynosi zazwyczaj sporo korzyści w formie wartości dodanej  – np. wyeliminowanie uszkodzeń towarów, podniesienie bezpieczeństwa pracy osób, uporządkowanie procesów przepływu towarów itp. Takie korzyści trudno wycenić, a z pewnością działają na plus w kalkulacji projektu wózków autonomicznych.

Wózki autonomiczne AGV/AMR od wielu lat z powodzeniem uczestniczą w procesach logistycznych firm z różnych branż. Rozwój technologii pozwala na coraz to nowe możliwości automatów, które wcześniej były trudne lub niemożliwe do zrealizowania. Wyeliminowanie całkowicie floty tradycyjnych wózków widłowych jest zapewne możliwe, ale tylko w konkretnych, wydzielonych obszarach logistyki wewnętrznej danej firmy, tam gdzie pojazdy autonomiczne mogą zapewnić wysoką niezawodność i ciągłość procesów. W pozostałych strefach cechujących się zmienną dynamiką przepływów i specyficznymi warunkami technicznymi – często nieosiągalnymi dla AGV/AMR, tradycyjny wózek widłowy pozostanie podstawowym narzędziem pracy.

Firma EMTOR oferuje najszerszą  na rynku gamę pojazdów AGV/AMR pochodzących od wiodącej europejskiej marki: ASTI/ABB. Ponad 30 letnie doświadczenie ASTI w produkcji wózków autonomicznych plus integracja z liderem rynku automatyki – koncernem ABB, gwarantują produkt sprawdzony,  niezawodny i wytrzymały. Portfolio produktów rozpoczyna się serią „mouse line” i „tractor line” do transportu wagoników, poprzez serię „platform line” i „forklift line” do transportu palet czy pojemników o masie nawet do 2000kg, kończąc na serii „boxmover line” dedykowanej do transportu ładunków  o małych ciężarach – np. pojemników KLT. Ofertę uzupełnia szeroki wybór opcji nawigacji oraz profesjonalne systemy sterowania typu „robot manager” wspomagane sztuczną inteligencją dla zapewnienia wysokiej wydajności mazyn.